Höstterminen -03
Årskurs 1: 030820 - 040117
Övriga utbildningar: 030901 - 040117

Vårterminen -04
040119 - 040605

Denna information hämtas direkt från ett Word-dokument publicerat på universitetets informationssida.
Hos Luleå Tekniska Universitets Schemaläggning finns mer schemarelaterad information.