[Studentrelaterade länkar] -[Nyheter från LTU] - [Nyheter från Systemteknik/Matteinst.] - [Philm]


Senaste nyheten från Systemteknik och matematiks institution

1) { if (!($found==1)) { $topicline = $rownr; $found = 1; } $topicline = $topicline+1; // echo ""; include("small2.php"); echo "$allnews[$topicline]
"; } if (strcmp($row,"), ")>1) { //echo "FOUND THE SECOND!!"; if (!($found2==1)) { $newsline = $rownr; //echo "radnummer: $rownr
"; $found2 = 1; } $newsline = $newsline+1; //echo ""; include("small2b.php"); echo "$allnews[$newsline]"; } } ?>

[ Fler nyheter ]