?>
[ Välkommen till lulea.org - Den lokala studentportalen i Luleå ] 51 ) $week = 0; */ $week = ltrim(date("W"), "0"); return ($week); } $Weeknumber = CalendarWeek($Date); //echo $Weeknumber; ?>

Den här portalen är inriktad till studenter över hela Sverige,
men främst till de närmare 12000 studenter och nästan 2000 anställda på Luleå Tekniska Universitet.

 [ bokmärke ]

"; include("small2b.php"); // Svenska månadsnamn if ($month=="January") $month="januari"; if ($month=="February") $month="februari"; if ($month=="March") $month="mars"; if ($month=="April") $month="april"; if ($month=="May") $month="maj"; if ($month=="June") $month="juni"; if ($month=="July") $month="juli"; if ($month=="August") $month="augusti"; if ($month=="September") $month="september"; if ($month=="October") $month="oktober"; if ($month=="November") $month="november"; if ($month=="December") $month="december"; // Svenska veckodagsnamn if ($weekday=="Monday") $weekday="måndagen"; if ($weekday=="Tuesday") $weekday="tisdagen"; if ($weekday=="Wednesday") $weekday="onsdagen"; if ($weekday=="Thursday") $weekday="torsdagen"; if ($weekday=="Friday") $weekday="fredagen"; if ($weekday=="Saturday") $weekday="lördagen"; if ($weekday=="Sunday") $weekday="söndagen"; // Beräknar vecka $Date = "$year-$mon-$mday"; //include("getweek.php3"); $Weeknumber = CalendarWeek($Date); //echo ""; //echo "Vecka: "; //echo ""; //echo "$Weeknumber
\n"; echo "Idag är "; include("small2.php"); echo "$weekday $mday $month $year"; include("small2b.php"); echo ", vecka "; include("small2.php"); echo "$Weeknumber
\n"; include("small2b.php"); //echo "Namnsdag idag: "; //include("namnsdag.php"); echo "
\n"; ?> "; while (list($rownr,$row) = each ($thepage)) { if (strcmp($row,"| Current temperature")>1) { $rest = substr("$row", 43,5); $row2 = str_replace("| Current temperature "," ",$row); $row3 = str_replace(" degrees Celsius ( "," ",$row2); $row4 = str_replace(") |","",$row3); $pieces = explode(" ", $row4); } } include("small2.php"); //echo "( $pieces[6])"; //echo "$pieces[5]"; echo "$rest"; echo "
"; echo "°C
"; } ?>