?>
[ Välkommen till lulea.org - Den lokala studentportalen i Luleå ] 51 ) $week = 0; */ $week = ltrim(date("W"), "0"); return ($week); } $Weeknumber = CalendarWeek($Date); //echo $Weeknumber; ?>

Den här portalen är inriktad till studenter över hela Sverige,
men främst till de närmare 12000 studenter och nästan 2000 anställda på Luleå Tekniska Universitet.

 [ bokmärke ]

"; include("small2b.php"); // Svenska månadsnamn if ($month=="January") $month="januari"; if ($month=="February") $month="februari"; if ($month=="March") $month="mars"; if ($month=="April") $month="april"; if ($month=="May") $month="maj"; if ($month=="June") $month="juni"; if ($month=="July") $month="juli"; if ($month=="August") $month="augusti"; if ($month=="September") $month="september"; if ($month=="October") $month="oktober"; if ($month=="November") $month="november"; if ($month=="December") $month="december"; // Svenska veckodagsnamn if ($weekday=="Monday") $weekday="måndagen"; if ($weekday=="Tuesday") $weekday="tisdagen"; if ($weekday=="Wednesday") $weekday="onsdagen"; if ($weekday=="Thursday") $weekday="torsdagen"; if ($weekday=="Friday") $weekday="fredagen"; if ($weekday=="Saturday") $weekday="lördagen"; if ($weekday=="Sunday") $weekday="söndagen"; // Beräknar vecka $Date = "$year-$mon-$mday"; //include("getweek.php3"); $Weeknumber = CalendarWeek($Date); //echo ""; //echo "Vecka: "; //echo ""; //echo "$Weeknumber
\n"; echo "Idag är "; include("small2.php"); echo "$weekday $mday $month $year"; include("small2b.php"); echo ", vecka "; include("small2.php"); echo "$Weeknumber
\n"; include("small2b.php"); //echo "Namnsdag idag: "; //include("namnsdag.php"); echo "
\n"; ?> "; while (list($rownr,$row) = each ($thepage)) { if (strcmp($row,"| Current temperature")>1) { $rest = substr("$row", 43,5); $row2 = str_replace("| Current temperature "," ",$row); $row3 = str_replace(" degrees Celsius ( "," ",$row2); $row4 = str_replace(") |","",$row3); $pieces = explode(" ", $row4); } } include("small2.php"); //echo "( $pieces[6])"; //echo "$pieces[5]"; echo "$rest"; echo "
"; echo "°C
"; } ?> "; echo "$dleft"; echo ""; include("small2b.php"); echo ""; echo "dagar till nyår"; echo ""; /* include("small2.php"); echo ""; echo "$dleft"; echo ""; */ include("small2b.php"); } else { $dleft = 366-$yday; include("small2.php"); echo ""; echo "$dleft"; echo ""; include("small2b.php"); echo ""; echo "dagar till nyår"; echo ""; /* include("small2.php"); echo ""; echo "$dleft"; echo ""; */ include("small2b.php"); } ?> "; echo "$dleft"; echo "
"; include("small2b.php"); echo ""; echo "dgr till Luleå Hockeys årsförsta Elitseriematch"; echo ""; include("small2b.php"); } */ ?> "; echo "$dleft"; echo "
"; include("small2b.php"); echo ""; echo " dgr till sommarlovet"; echo ""; /* include("small2.php"); echo ""; echo "$dleft"; echo "
"; */ include("small2b.php"); } elseif (($yday>=157)&&($yday<=231)) { // UNDER SOMMARLOVET $dleft2 = 231-$yday; echo "och "; include("small2.php"); echo ""; echo "$dleft2"; echo ""; include("small2b.php"); echo ""; echo " dgr kvar på sommarlovet"; echo ""; // echo "
Glad sommar allihopa! Ses efter sommarlovet!"; } ?>

")>1) { $nyhet = str_replace(" ","",$row); $nyhet = str_replace(" ","> ",$nyhet); $nyhet = str_replace("
","",$nyhet); $nyhet = str_replace("\n","",$nyhet); // Läser in meddelanderad $nextrownr = $rownr+1; $info = $tt[$nextrownr]; $info = str_replace("

","",$info); $info = str_replace("

","",$info); $info = str_replace("\x0D","",$info); $info = str_replace("\x09","",$info); $info = str_replace("\n","",$info); include("small1b.php"); echo ""; echo "Nyhet "; echo "\n"; include("small1.php"); echo ""; echo "$nyhet (TT)
"; echo "
\n"; } } ?>

Teknologkårens valberedning
"; } //if (($mday<=13)&&($mon==4)) { //$Weeknumber=18; if (($Weeknumber==14)||($Weeknumber==15)) { $poptitle="Få stöd i vardagen - Allvar eller skoj, du bestämmer!"; $popurl="http://dp.lulea.org/depnet.html"; $popstatus="http://dp.lulea.org/"; $popdescr="Ditt stöd i vardagen"; } elseif (($Weeknumber==16)||($Weeknumber==16)) { $poptitle="Gratis är gott!"; $popurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popdescr="Gratis ringsignaler"; } elseif ($Weeknumber==17) { $poptitle="Perfekt för dig som inte orkar läsa böcker men ändå är intresserad av dem!"; $popurl="http://dp.lulea.org/ljudboken.html"; $popstatus="http://dp.lulea.org/ljudboken.html"; $popdescr="Vill du höra böcker?"; } elseif ($Weeknumber==18) { $poptitle="Gratis är gott!"; $popurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popdescr="Få ringsignaler till mobilen"; } elseif ($Weeknumber==19) { $poptitle="Gratis 'grejer' till din mobil"; $popurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popdescr="Logos och ringsignaler för mobilen"; } elseif ($Weeknumber==20) { $poptitle="Gratis Logos, Ringsignaler m.m. för mobilen"; $popurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popdescr="*GRATIS* Logos & Ringsignaler"; } else { /* $poptitle="Gratis mobiltjänster"; $popurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $popdescr="Gratis logos för mobilen"; */ $poptitle="Spela på nätet"; $popurl="http://www.expektspel.3w.se"; $popstatus="http://www.expektspel.3w.se"; $popdescr="Spela på nätet"; $poptitle="Billigaste kurslitteraturen: Internet"; $popurl="http://www.text-tv.com/tips/bocker.php"; $popstatus="http://www.text-tv.com/tips/bocker.php"; $popdescr="Handla billig kurslitteratur"; $poptitle="Ringsignaler Gratis ringsignaler"; $popurl="http://www.ringsignaler.de"; $popstatus="http://www.ringsignaler.de"; $popdescr="Gratis ringsignaler"; } /* $poptitle2="Provbeställ gratis färgpatron till din skrivare"; $popurl2="http://dmedp.lulea.org/patron.html"; $popstatus2="http://dmedp.lulea.org/patron.html"; $popdescr2="Gratis färgpatron"; */ $poptitle2="Skicka gratis sms över nätet"; $popurl2="http://studentlitteratur.lulea.org"; $popstatus2="http://studentlitteratur.lulea.org"; $popdescr2="Billig Student-litteratur över nätet"; /* echo "Veckans tips: $popdescr "; */ if (($weekday!="söndagen")&&($Weeknumber==20)&&($year==2004)) { echo "Missa inte Kåryran 2004 nu på fredag & lördag 14/5‑15/5!
"; } else { // echo "Veckans tips: "; //// echo "$popdescr och "; // echo "$popdescr2
"; } //$weekday="lördagen"; //$Weeknumber="18"; if (($weekday=="måndagen")&&($Weeknumber==18)) { $dpoptitle="Hyra DVD-filmer utan bindningtid - få gratis DVD"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/boxman.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/"; $dpopdescr="Hyr DVD, få en gratis"; } elseif ($weekday=="måndagen") { $dpoptitle="Vill du ha gratis visitkort? (frakt tillkommer)"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/vistaprint.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/vistaprint.html"; $dpopdescr="250 Gratis visitkort"; } elseif (($weekday=="tisdagen")&&($Weeknumber==18)) { $dpoptitle="Gratis ringsignaler och mobil-logos till din telefon!"; $dpopurl="http://www.mobilsignaler.net"; $dpopstatus="http://www.mobilsignaler.net"; $dpopdescr="Gratis mobilsignaler och sms"; } elseif ($weekday=="tisdagen") { $dpoptitle="Prenumerera på Sveriges största tidning om mobiltelefoner och handdatorer!"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/handdator.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/handdator.html"; $dpopdescr="Läs om mobiler/handdatorer"; } elseif (($weekday=="onsdagen")&&($Weeknumber==23)) { $dpoptitle="Få gratis färgpatron till din skrivare!"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/inkclub.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/inkclub.html"; $dpopdescr="Få en gratis färgpatron du också"; } elseif ($weekday=="onsdagen") { $dpoptitle="Handla på auktion på Internet!"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/tradera.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/tradera.html"; $dpopdescr="Auktion då det är som bäst"; } elseif (($weekday=="torsdagen")){//&&($Weeknumber==18)) { $dpoptitle="Perfekt för dig som inte orkar läsa böcker men ändå är intresserad av dem!"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/ljudboken.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/ljudboken.html"; $dpopdescr="Vill du höra böcker?"; } elseif (($weekday=="fredagen")){//&&($Weeknumber==23)) { $dpoptitle="Sveriges största bokhandel"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/bokus.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/bokus.html"; $dpopdescr="Unna dig skönlitterär läsning"; } elseif (($weekday=="lördagen")&&($Weeknumber==23)) { $dpoptitle="Hyrbil till kanonpris"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/hertz.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/hertz.html"; $dpopdescr="Hyr bil hos Hertz med studentrabatt!"; } elseif ($weekday=="lördagen") { $dpoptitle="Behöver du (ny) micro eller kanske en diskmaskin?"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/elektrostore.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/elektrostore.html"; $dpopdescr="Billiga vitvaror hemlevererade"; } elseif ($weekday=="söndagen") { $dpoptitle="Internetbanken-betalning istället för VISA!"; $dpopurl="http://dp.lulea.org/goyada.html"; $dpopstatus="http://dp.lulea.org/goyada.html"; $dpopdescr="Fyll på kontantkortet smidigt"; } else { /* $dpoptitle="Gratis mobiltjänster"; $dpopurl="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $dpopstatus="http://gratisringsignaler.kuriosa.com/"; $dpopdescr="Gratis loggor till mobilen"; */ } $dpopstatus="http://dp.lulea.org/daily.html"; if ($weekday=="måndagen") $weekdaybig="Måndagen"; if ($weekday=="tisdagen") $weekdaybig="Tisdagen"; if ($weekday=="onsdagen") $weekdaybig="Onsdagen"; if ($weekday=="torsdagen") $weekdaybig="Torsdagen"; if ($weekday=="fredagen") $weekdaybig="Fredagen"; if ($weekday=="lördagen") $weekdaybig="Lördagen"; if ($weekday=="söndagen") $weekdaybig="Söndagen"; /* echo "$weekdaybig"."s tips: $dpopdescr
"; */ //Hjälp för dig som ska hålla tal!
?>

Nya Apple Mini med studentrabatt!

Allt fler datorer hackas i Luleå! Skydda din dator du också!
Guide & onlineköp: Antivirus ‑ SPAMskydd ‑ Firewall ‑ Virusskydd


Denna sajt använder sig av cookies för schematjänsterna.
Sidan har laddats 2000000) fwrite($fb,$countup,128); else fwrite($fb,"2981432",128); flock($fb,3); fclose($fb); echo $countup; ?> gånger sedan 2002-09-12
Sajten uppdaterades senast
Copyright © 2000-2018 Lulea.org