[Studentrelaterade länkar] -[Nyheter från LTU] - [Nyheter från Systemteknik/Matteinst.] - [Philm]


Senaste nyheterna från LTU
\n"; // Read the news lines if (strcmp($row," 1) { $url = $news[$rownr]; $url = str_replace(" ","",$url); $currow = $rownr+1; $nyhet = $news[$currow]; $nyhet = str_replace(" ","",$nyhet); $nyhet = str_replace(" "," ",$nyhet); $nyhet = str_replace("\n","",$nyhet); $nyhet = ereg_replace("\x09","",$nyhet); $nyhet = ereg_replace("\x0D","",$nyhet); echo " $nyhet
"; $current=$current+1; } } ?>