[Kårens matsedel] - [Arons matsedel] - [Sarajevos matsedel] - [Ferruforms matsedel] - [Centrumrestaurangens matsedel]


","",$vecka); echo "
"; include("small3.php"); // $Weeknumber="26"; // $vecka="Vecka 33"; // $vecka = str_replace(" ","",$vecka); $vecka = str_replace("\x0D","",$vecka); $vecka = str_replace("\x09","",$vecka); $vecka = str_replace("\n","",$vecka); if ($vecka!="Vecka $Weeknumber") { $vecka = str_replace("Vecka","vecka",$vecka); echo "Tyvärr finns ingen matsedel åtkomlig!\n"; // echo "
Senaste matsedeln som finns tillgänglig är från $vecka

";//\n
Vecka: $vecka
Weeknumber: $Weeknumber"; break; } echo "($vecka)


"; $foundweek = 1; // echo "FOUNDWEEEEEEK!"; } // Read name of the day if ((strcmp($row,"
","",$dag); echo ""; include("small2.php"); echo "
$dag

"; } // Read the food of the day if (((strcmp($row,"

")>1)||(strcmp($row,"

","",$mat1a); $mat1a = str_replace("","",$mat1a); $mat1a = str_replace("

","",$mat1a); $mat1a = str_replace(" ","",$mat1a); $mat1b = str_replace(" "," ",$mat1b); $mat1a = ereg_replace("\x0D","",$mat1a); $mat1a = ereg_replace("\n","",$mat1a); $mat1a = ereg_replace("\x09","",$mat1a); $mat1a = str_replace("Välkommen!","",$mat1a); $currow = $rownr+1; $mat1b = $arons[$currow]; $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace("

","",$mat1b); $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace(" ","",$mat1b); $mat1b = str_replace(" "," ",$mat1b); $mat1b = str_replace("Välkommen!","",$mat1b); $mat1a = str_replace("","",$mat1a); $mat1b = str_replace("","",$mat1b); include("small2b.php"); echo "$mat1a $mat1b
"; } if ((strcmp($row," ","",$mat1a); $mat1a = str_replace(" ","",$mat1a); $mat1b = str_replace(" "," ",$mat1b); $mat1a = ereg_replace("\x0D","",$mat1a); $mat1a = ereg_replace("\n","",$mat1a); $mat1a = ereg_replace("\x09","",$mat1a); $mat1a = str_replace("Välkommen!","",$mat1a); $currow = $rownr+1; $mat1b = $arons[$currow]; $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace(" ","",$mat1b); $mat1b = str_replace(" "," ",$mat1b); $mat1b = str_replace(" \n","",$mat1b); $mat1b = str_replace("
","",$mat1b); $mat1b = str_replace(" ","",$mat1b); $mat1b = ereg_replace("\x0D","",$mat1b); $mat1b = ereg_replace("\n","",$mat1b); $mat1b = ereg_replace("\x09","",$mat1b); $mat1b = str_replace("
","",$mat1b); $mat1b = str_replace("","",$mat1b); $mat1b = str_replace("Välkommen!","",$mat1b); include("small2b.php"); echo "$mat1a $mat1b
"; // Läsa in nästa rader med mat $nextRowNr = $rownr+2; for ($i=0;$i<5;$i++) { $nextRowFood=$arons[$nextRowNr]; if (strcmp($nextRowFood," ")>1) { $mat2 = str_replace(" ","",$nextRowFood); $mat2 = str_replace("
","",$mat2); $mat2 = str_replace("","",$mat2); echo "$mat2
\n"; } $i++; $nextRowNr++; } } } ?>
Veckans matsedel på Arons restaurang
(fd Helenas, Silverhuset)
Databasen är ej tillgänglig för tillfället. Vänligen återkom senare.
\n"; while (list($rownr,$row) = @each ($arons)) { // Read name of the day if (strcmp($row," vecka ")>1) { $vecka = str_replace(" vecka ","Vecka ",$row); $vecka = str_replace("
")>1)){//&&($foundweek==1)) { $dag = str_replace(" ","",$row); $dag = str_replace("
","",$dag); $dag = str_replace("
")>1)||(strcmp($row," ")>1))&&($foundweek==1)) { $mat1a = str_replace("

","",$mat1a); $mat1a = str_replace("

","",$row); $mat1a = str_replace("

","",$mat1a); $mat1a = str_replace(" ","",$mat1a); $mat1a = str_replace("
")>1)&&($foundweek==1)) { $mat1a = str_replace(" ","",$row); $mat1a = str_replace("
[http://www.lulea.org]